Skriv för livet

Vill du skriva om ditt liv? För din egen skull, för att dela med dig till andra och för att lämna något till eftervärlden?

Yamile Förlag hjälper dig med att bearbeta och/eller skriva ditt manus, textsätta skapa layout och omslag och trycka din bok i så många exemplar som du önskar.

Förverkliga bokdrömmen medan du kan och minns!